E’ de’ de’ att…

Hur bliver man en roande artist, när man så länge velat?
E’de’de’ att man inte tror sig om
inte kan upprätthålla skenet längre
eller är för bekväm eller
inte orkar på samma sätt eller
faktiskt är för gammal
e’ de’ de’?

Visst, man har familj
visst, man måste tjäna kulor
jojo, man har häcken full
nog av att kämpa mot ledan
hålla näsan över vattenytan
visst, man är ju inte tjuge
osv.

Men ändå?
kanske bara gott omdöme
som får en att avstå?

En sticka har jag
i min vänstra fot
utur en bräda
som jag trampat på
som föreställer världen