Appell till borgerliga

Mycket snart är det val och jag tänkte vända mig till dig som tänker rösta borgerligt. Kanske har du sett att jag tidigare appellerat till dem som tillhör eller kommer ur arbetarklassen. Jag vill inte heller lämna borgerliga medresenärer i sticket.

Min bakgrund

Jag har många borgerliga vänner och vill gärna också ge min syn på politiken till dig, som hör till den klass jag reste till på grund av min nyfikenhet och de möjligheter jag bjöds. Först lite bakgrund, så att du vet var jag kommer ifrån. Min far var verktygsslipare på Karlskronavarvet, min mor hemmafru, som det ofta såg ut på 40- och 50-talen. vi blev till slut fem barn i familjen, så det fanns mycket att göra och många att försörja. Som äldst i syskonskaran, fanns ingenting annat för mig efter folkskolan, än att utbilda mig vid stadens verkstadsskola, för att så snabbt som möjligt få egen försörjning. Efter två år var jag elektrikerlärling, också det vid varvet. Man arbetade 50 timmar i veckan och gick två sena kvällar i veckan på teoretisk vidareutbildning. Teorin intresserade mig, och jag fortsatte senare med mer studier, först ett år med hjälp av ett mindre lån min pappa tog och med stöd från facket, senare med statliga lån och så småningom studielån upp till doktorandnivå. Däefter har jag arbetat som lärare vid tekniskt gymnasium och tekniska högskolor i Linköping och Stockholm. En klassisk klassresa, som möjliggjorts tack vare ett samhälle som investerar i utbildning.

Höger och vänster

Motsättningen mellan höger och vänster i politiken är fundamental i demokratin – att idéer bryts mot varandra, att alla kommer till tals och presenterar sina tankar om hur samhället bör utformas. Slutligen väljer vi de företrädare som vi anser bäst representerar de tankar vi själva har. Demokratin må ha sina svagheter, men är ändå värd att värna om för att hålla ihop ett samhälle och få det att fungera, så att de flesta kan leva ett värdigt liv.

Marknadskrafterna fungerar bara delvis i form av relationen mellan tillgång och efterfrågan, men har också en inbyggd tendens att öka välståndet (i form av kapital) till dem som redan har ekonomiska muskler och från dem som inte har det. Mycket få vill ha en sådan typ av rå kapitalism, och en av samhällets uppgifter är att se till att värdet av det som produceras, kommer alla till del. Så sker också i ett välfungerande samhälle som vårt, bl.a. genom gemensamma åtaganden som skolor, sjukvård, infrastruktur, försvar, försäkringssystem och mycket annat. De flesta är överens om detta, men oense om metoderna.

Hot mot demokratin

Det finns hot mot vår typ av demokrati, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. I Europa, såväl som här, växer populistiska, nationalistiska och rasistiska partier och organisationer sig starka. Partier som SD, Femstjärnerörelsen och Lega i Italien, Nationella fronten i Frankrike, FPÖ i Österrike och Frihetspartiet i Nederländerna, är partier på frammarsch. De väljs in i parlamenten och banar därmed väg för än mer främlingsfientliga och rasistiska partier, som NMR och AFS i Sverige. Samtidigt ser vi att den s.k. alt-right-rörelsen med bas i USA gör inbrytningar i Europa och förstärker denna ultrahöger. De har ännu inte någon stor politisk makt, men förmåga att ställa till oreda och ibland beslutsförlamning i parlamenten, och framför allt att förgifta debattklimatet i samhället.

Det här måste vi stoppa tillsammans, om vår demokrati skall fortsätta att fungera, med beslutsmässighet i parlamenten, med fria media och de fri- och rättigheter vi arbetat fram och vant oss vid. Att vi inte kan ta ett sådant fritt samhälle för givet, kan vi se av utvecklingen i de forna öststaterna som Polen och Ungern.

Vad rör oss Polens affärer? Jo genom att usla idéer har smittoeffekter liksom som de goda.

Valet

Jag vill att vi skall bevara ett samhälle där alla har frihet att utvecklas efter sin förmåga, utan hinder av bakgrund, kön, sexuell läggning eller pigment. Ett samhälle där lagen gäller lika för alla. Ett samhälle där alla får komma till tals och där idéer kan brytas mot varandra i ömsesidig respekt mellan meningsmotståndare, men också ett där fakta värderas högre än lösligt tyckande.

Om du röstar borgerligt av hävd, och tror på de idéer som Alliansen eller Moderaterna vill genomföra, lär jag inte kunna omvända dig till att rösta till vänster. För många av mina borgerliga vänner är det nog så.

Det jag vill med denna appell, är att du tänker efter och hjälper mig att se till att främlingsfientliga krafter får så litet inflytande som möjligt. Ser du SD som ett parti bland andra, som bör ”släppas in i värmen”, så betänk att de är ett parti med starkt nationalistiska idéer, som vill isolera landet från omvärlden, bl.a. genom utträde ur EU. Ett parti som på alla plan lierar sig med liknande isolationister i övriga Europa. De är ett parti vars högsta företrädare ser Orbans Ungern som ett föredöme, ett land som isolerar sig, och där lagstiftningen politiseras och yttrandefriheten kringskärs. Vi måste till varje pris bromsa den utvecklingen, vänster och borgare tillsammans. Partier som inte förmår att klart dra en gräns mot denna typ av nationalism borde man inte rösta på.

En enda röst kan inte tyckas spela någon större roll, och det är sant, men demokratin går ut på just detta, att alla röster tillsammans avgör hur landet styrs och vilka idéer som råder över samhällsutvecklingen. Det kan också se ut som om valet bara gäller en enda mandatperiod, men många av de beslut som fattas får betydligt längre räckvidd än så. Bostäder som byggs används i femtio år eller mer, infrastruktursatsningar påverkar ännu längre, en fungerande sjukvård de närmaste åren påverkar produktiviteten och en bra skola är en avgörande framtidssatsning, som påverkar generationer. En röst är inte mycket, men en miljon röster är avgörande.

Alla våra röster behövs!

Appell inför valet

Din röst behövs.

Om du, liksom jag, är arbetarklass, eller kommer ur arbetarklass, har du anledning att vara stolt över det. Kapitalet behövs förstås, liksom driftiga entreprenörer och företagsbyggare. Det är ändå vi, de många, som tillsammans med socialliberaler byggt upp välfärdsstaten, under motstånd från högerkrafterna. Det var våra fäder och mödrar som samlades för att gemensamt skapa ett tryggare land för alla att leva i. Vi har skapat arbetarskydd, A-kassa och sjukförsäkring, anställningstrygghet, semestrar, pensioner, barnbidrag, studiebidrag och mycket annat. Det har skapat en trygghet, som ger oss frihet att leva våra liv efter förmåga.

Vi kan fortsätta samhällsbygget om vi samlar oss igen

Alliansen under ledning av M fick åtta år vid makten, och man fick chansen att visa vad man ville göra, hur deras samhällssystem ser ut. Man sänkte skatterna, men bara för dem som arbetar. Den som är sjuk, arbetslös eller gammal, är mindre värd. Man sänkte också a-kassan och sjukförsäkringen och man satte en gräns för hur länge någon får vara sjuk. Man säger att ”det skall löna sig att arbeta” – det gör det alltid. Man säger att försämringarna i försäkringarna skall få folk att söka jobb, som om vi vore sjuka eller arbetslösa av lathet.

M hade fräckheten att kalla sig ”det nya arbetarpartiet” och sedan ”det enda arbetarpartiet”. Det är oförskämt, med tanke på hur man ser på oss, som dagligen går till våra arbetsplatser och utför allt det arbete som måste göras på hundratusentals företag och i offentlig sektor, som sjukvård, äldrevård, förskola och skola, osv.

Besvikelser

Många är besvikna på socialdemokratin, som man tycker övergav sina ideal under inflytande av den högervåg (nyliberalismen), som drog över hela västvärlden, och det är begripligt.

Nu råder andra vindar och de svenska Socialdemokraterna har återvänt med kraft till sin ideologi. Målet är ett solidariskt samhälle, där alla skall kunna känna tryggheten och friheten att utvecklas efter egen förmåga.

Det finns ju en annan besvikelse, som många känner, den där om brutna vallöften, det som kallas ”svekdebatten”. Den beror ju faktiskt på oss väljare. Under den pågående mandatperioden för S-Mp- regeringen, tvingades man första året regera med en borgerlig budget, därför att många väljare röstade på SD, som gärna ville ”röra om i grytan”. Dessutom hade regeringen alltför få röster i Riksdagen, för att uppfylla sina ”vallöften”. Det ett parti vill genomföra, kan bara göras om vi väljare röstar för det. Att lägga sin röst på ett annat parti, och sedan klaga på S håller inte.

Trots bara tre år med egen budget och en motsträvig riksdag, har den S-ledda regeringen ändå åstadkommit mycket. Man har börjat återställa skillnaden i beskattning mellan dem som arbetar och pensionärerna, man har tagit bort utförsäkringen av långtidssjukskrivna, man har ökat byggandet av hyresrätter, som folk med lägre inkomster har råd att bo i, och mycket mer. Det har skett genom delfinansiering av hittills 11 000 bostäder, och mer behövs.
Kort sagt har man påbörjat ett ambitiöst projekt för att människor, oberoende av bakgrund, skall kunna leva ett anständigt liv.

Framtiden

Mycket återstår att göra och S har stora ambitioner för att bygga vidare på ett solidariskt samhälle. För att det skall vara möjligt, krävs ett starkt stöd i Riksdagen.
Vi som faktiskt bär upp det här samhället med vårt vardagliga slit, vi kan också se till att bevara och utveckla det välfärdssamhälle vi skapat. Vi kan bara göra det, om vi samlar oss, som vi och våra förfäder gjort tidigare.

Om du, som jag, vill ha ett samhälle, där alla kan utvecklas och leva värdiga liv, finns inga skäl att rösta på SD, som lever på att så misstro mellan oss, och som inte har någon lösning på något problem alls. Jag vet att många ur LO-facken kan tänka sig det. Om det sker har SD lyckats med just det de vill, det som är deras mål – att splittra arbetarklassen. SD är inget arbetarparti. De ligger långt till höger om all höger, och skiter fullständigt i oss.

I det här valet finns inte tid och utrymme för att ”proteströsta” av besvikelse, eller för att ”röra om i grytan”. Det är dags att vi samlar oss igen mot attackerna från höger, och ger vänstern och socialdemokratin tillräckligt många röster i valet, så att vi tillsammans kan skapa ett bättre samhälle för alla.

Det är det här vi kan göra tillsammans, och vi har gjort det förr. På valdagen har vi makten att skapa ett bättre samhälle.

Alla våra röster behövs!